Dose 3 - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Dose 3

Gjennomføring vaksinasjon med 3. dose til pasientar med alvorleg svekt immunforsvar.

Kven skal få vaksine?

Det er i hovudsak to grupper med pasientar med alvorleg svekt immunforsvar som no må vurderast for tilbod om 3. dose:

NB! Då må gå minst 28 dagar mellom 2. og 3. dose.