Vaksinasjon - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Vaksinasjon

Feil risikogruppe for vaksine

Vaksinasjonsteamet får tilbakemeldingar om at folk er registrert i feil risikogruppe. Det er viktig at folk som ikkje er i risikogruppene ikkje bestiller time nå. Det er ikkje lov til å gje opp feil helseopplysningar. Dersom det skjer, må ein registrera seg i vaksinekøen på nytt.