Smittetal koronaviruset

Status er 15 448 påviste smittetilfelle i Øygarden kommune sidan mars 2020.

Illustrasjon - Klikk for stort bileteIll. 

Vi oppdaterer smittetal (vekerapport) kvar måndag/tysdag innan kl. 13.00. 
Siste oppdatering av smittetal: 7. mai. 

 Du finn også statistikk på nettsida til Folkehelseinstituttet.

Smittetal og vaksinasjon

Veke 22 (30. mai - 5. juni)

I veke 22 er det registrert 17 personar i Øygarden med påvist koronasmitte. Veka før (21) var det påvist smitte hjå 20 personar.

Totalt har 15 448 personar i Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

8 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) i veke 22. Veka før (21) var det 6 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 517 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 435 personar har også fått dose to. 19 122 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

Det vert gjort merksam på at smittetala er usikre.
 

Veke 21 (23. mai - 29. mai)

I veke 21 er det registrert 20 personar i Øygarden med påvist koronasmitte. Veka før (20) var det påvist smitte hjå 14 personar.

Totalt har 15 431 personar i Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

6 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) i veke 21. Veka før (20) var det 8 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 506 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 414 personar har også fått dose to. 19 101 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

Det vert gjort merksam på at smittetala er usikre.

 

Veke 20 (16. mai - 22. mai)

I veke 20 er det registrert 42 personar i Øygarden med påvist koronasmitte. Veka før (19) var det påvist smitte hjå 28 personar.

Totalt har 15 411 personar i Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

8 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) i veke 20. Veka før (19) var det 13 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 491 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 391 personar har også fått dose to. 19 067 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

Det vert gjort merksam på at smittetala er usikre.

Veke 19 (9. mai - 15. mai)

I veke 19 er det registrert 42 personar i Øygarden med påvist koronasmitte. Veka før (18) var det påvist smitte hjå 28 personar.

Totalt har 15 397 personar i Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

13 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) i veke 19. Veka før (18) var det 18 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 488 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 385 personar har også fått dose to. 19 062 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

Det vert gjort merksam på at smittetala er usikre.

Veke 18 (2. mai - 8. mai)

I veke 18 er det registrert 28 personar i Øygarden med påvist koronasmitte. Veka før (17) var det også påvist smitte hjå 28 personar.

Totalt har 15 355 personar i Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

18 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) i veke 18. Veka før (17) var det også 18 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 476 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 371 personar har også fått dose to. 19 033 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

Veke 17 (25. april – 1. mai)

I veke 17 er det registrert 28 personar i Øygarden med påvist koronasmitte. Veka før (16) var det påvist smitte hjå 46 personar.

Totalt har 15 327 personar i Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

18 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) i veke 17. Veka før (16) var det 27 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 478 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 363 personar har også fått dose to. 19 021 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

Det vert gjort merksam på at smittetala er usikre, men at tala kan gje ein tendens for smittesituasjonen.

Veke 16 (18. april – 24. april)


I veke 16 er det registrert 46 personar i Øygarden med påvist koronasmitte. Veka før (15) var det påvist smitte hjå 44 personar.

Totalt har 15 299 personar i Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

27 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) i veke 15. Veka før (15) var det 36 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 472 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 359 personar har også fått dose to. 19 001 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

 

Veke 15 (11. april – 17. april)

I veke 15 er det registrert 38 personar i Øygarden med påvist koronasmitte. Veka før (14) var det påvist smitte hjå 96 personar.

Totalt har 15 247 personar i Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

36 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) i veke 15. Veka før (14) var det 85 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 471 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 355 personar har også fått dose to. 18 978 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).
 

Veke 14 (4. april – 10. april)

I veke 14 er det registrert 96 personar i Øygarden med påvist koronasmitte. Veka før (13) var det påvist smitte hjå 134 personar.

Totalt har 15 209 personar i Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

85 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) i veke 14. Veka før (13) var det 62 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 457 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 341 personar har også fått dose to. 18 974 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

 

Veke 13 (28. mars - 3. april)

I veke 13 er det registrert 134 personar i Øygarden med påvist koronasmitte. Veka før (12) var det påvist smitte hjå 229 personar. 

Totalt har 15 113 personar i Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

62 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. Veka før (12) var det 122 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 446 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 324 personar har også fått dose to.
18 965 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

Assisterande smittevernlege Egil Bovim seier at tala er såpass låge at enkeltfeil kan slå vesentleg ut på statistikken. 

- Ettersom ein frå sentralt hald igjen har understreka at det er få som vert alvorleg sjuke, og signalisert nedtrapping av system for oppfølging, er det vel grunn til å tru at tala vert endå mindre pålitelige som mål for pandemien. Dersom tala aukar, vil denne vurderinga endre seg, seier han.

 

Veke 12 (21. mars - 27. mars)

 

I veke 12 er det registrert 229 personar i Øygarden med påvist koronasmitte. Veka før (11) var det påvist smitte hjå 350 personar. 

Totalt har 14 979 personar i Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

122 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. Veka før (11) var det 205 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 440 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 320 personar har også fått dose to.
18 942 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

Tala for sist veke (12) viser nok ein gong vesentleg nedgang i rapporterte smitta i forhold til veka før (11). Det er framleis grunn til å rekna med store mørketal.

- Ei fagleg  vurdering vil vera at det nok er ein reell nedgang i talet på smitta og at dei som vert smitta gjennomgåande vert mindre alvorleg sjuke enn tidlegare, seier assisterande smittevernlege Egil Bovim.

 

Veke 11 (14. mars - 20. mars)

I veke 11 er det registrert 350 personar i Øygarden med påvist koronasmitte. Veka før (10) var det påvist smitte hjå 613 personar. 

Totalt har 14 750 personar i Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

205 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. Veka før (10) var det 323 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 432 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 307 personar har også fått dose to.
18 918 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

Tala for veke 11 viser vesentlege lågare smitte enn veka før.  Assisterande smittevernlege Egil Bovim seier at mediemerksemda knytt til koronapandemien er no vesentleg lågare enn tidlegare og at dette kan ha ein effekt på talet på personar med symptom som testar seg og delen av dei som har positiv hurtigtest og som registrerer desse i systemet til kommunen. 

-Dermed er det grunn til å rekna med at mørketala no er høgare enn tidlegare. Likevel er det også sterke indikasjonar på at det er ein reell reduksjon i smitte i Øygarden samanlikna med tidlegare, seier Bovim.

Veke 10 (7. mars - 13. mars)

I veke 10 er det registrert 613 personar i Øygarden med påvist koronasmitte. Veka før (09) var det påvist smitte hjå 1 172 personar. 

Totalt har 14 400 personar i Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

323 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. Veka før (09) var det 590 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 447 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 318 personar har også fått dose to.
18 880 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

Assisterande smittevernlege Egil Bovim seier at alt tyder på at talet på koronasmitta har ein fallande tendens i Øygarden. Framleis må ein rekna med vesentlege mørketal.

 

Veke 09 (28. februar – 6. mars)


I veke 09 er det registrert 1 172 personar i Øygarden med påvist koronasmitte. Veka før (08) var det påvist smitte hjå 2 091 personar. 

Totalt har 13 787 personar i Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

590 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. Veka før (08) var det 1 275 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 442 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 307 personar har også fått dose to.
18 847 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

Assisterande smittevernlege Egil Bovim seier at registrerte smittetal har ein vesentleg nedgang i forhold til veka før.

- Dette kan til dels skuldast at det var vinterferie i veke ni, men truleg er det ein reell nedgang, i alle tilfelle på dei rapporterte smittetilfella, seier Bovim. Han minnar om at det truleg er vesentlege mørketal.

Veke 08 (21. februar – 27. februar)

I veke 08 er det registrert 2 091 personar i Øygarden med påvist koronasmitte. Veka før (07) var det påvist smitte hjå 1 916 personar. 

Totalt har 12 615 personar i Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

1 275 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. I sist veke (07) var det 1 485 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 430 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 285 personar har også fått dose to.
18 819 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

Assisterande smittevernlege Egil Bovim seier at det rapporterte smittetalet for veke ni viser ein vesentleg nedgang samanlikna med veka før.

- Dette kan til dels skuldast at det var vinterferie den veka, men truleg ligg det også ein reell nedgang, i allefall dei tilfella som er rapporterte inn, seier Bovim. Han minnar om at det framleis vil vera betydelege mørketal.

Veke 07 (14. februar – 20. februar)


I veke 07 har 1 858 personar i Øygarden fått påvist koronasmitte. Veka før (06) var det påvist smitte hjå
2 245 innbyggjarar. 

Totalt har 10 466 personar frå Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

1 485 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. I sist veke (06) var det 1 654 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 417 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 239 personar har også fått dose to. 18 589 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

Veke 06 (7. februar – 13. februar)


I veke 06 har 2 245 personar i Øygarden fått påvist koronasmitte. 

Totalt har 8 608 personar frå Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

1 654 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. I sist veke (05) var det 1 375 personar som tok PCR-test. I tillegg kjem sjølvtestar.

Pr. dato er 29 408 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 204 personar har også fått dose to. 18 530 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

(NB! Frå og med veke 06 er det omlegging i presentasjonen av smittetal)
 

Veke 05 (31. januar – 6. februar)


Denne veka har 1 260 innbyggjarar i Øygarden fått påvist koronasmitte. I sist veke (04) var det påvist smitte hjå 1 323 innbyggjarar. I tillegg kjem 281 personar som har testa positivt på sjølvtest, men ikkje treng stadfesting med PCR. Dette talet inkluderer ikkje dei som har meldt om smitte elektronisk sidan fredag.

Totalt har 6 642 personar frå Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

1 375 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. I tillegg kjem hurtigtestar. I sist veke (04) var det 1 4 28 personar som tok PCR-test.

Pr. dato er 29 634 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 27 051 personar har også fått dose to. 18 244 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

 

Veke 04 (24. januar – 30. januar)

Denne veka har 1 323 innbyggjarar i Øygarden fått påvist koronasmitte. I sist veke (03) var det påvist smitte hjå 878 innbyggjarar. Dei som har testa positivt på sjølvtest, men ikkje treng stadfesting med PCR, er ikkje teke med i desse tala.

Totalt har 5 137 personar frå Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

1 428 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. I tillegg kjem hurtigtestar. I sist veke (03) var det 1 629 personar som tok PCR-test.

Pr. dato er 29 321 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 26 951 personar har også fått dose to. 17 651 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

 

Veke 03 (17. januar – 23. januar)

Denne veka har 878 innbyggjarar i Øygarden fått påvist koronasmitte. I sist veke (02) var det påvist smitte hjå 316 innbyggjarar.

Totalt har 3 814 personar frå Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

1 629 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. I tillegg kjem hurtigtestar. I sist veke (02) var det 524 personar som tok PCR-test.

Pr. dato er 29 250 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 26 872 personar har også fått dose to. 16 276 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).
 

Veke 02 (10. januar – 16. januar)

Denne veka har 316 innbyggjarar i Øygarden fått påvist koronasmitte. I sist veke (01) var det påvist smitte hjå 183 innbyggjarar.

Totalt har 2 936 personar frå Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

524 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. I tillegg kjem hurtigtestar. I sist veke (01) var det 378 personar som tok PCR-test.

Pr. dato er 29 171 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 26 591 personar har også fått dose to. 14 089 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).

 

Veke 01 (3. januar – 9. januar)

Denne veka har 183 innbyggjarar i Øygarden fått påvist koronasmitte. I sist veke (52) var det påvist smitte hjå 188 innbyggjarar.

Totalt har 2 530 personar frå Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

378 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. I tillegg kjem hurtigtestar. I sist veke (52) var det 355 personar som tok PCR-test.

Pr. dato er 29 092 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 26 527 personar har også fått dose to. 5 525 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).
 

Veke 52 (27. desember – 2. januar)

Denne veka har 188 innbyggjarar i Øygarden fått påvist koronasmitte. I sist veke (51) var det påvist smitte hjå 206 innbyggjarar.

Totalt har 2 347 personar frå Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

355 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. I tillegg kjem hurtigtestar. I sist veke (51) var det 691 personar som tok PCR-test.

Pr. dato er 29 048 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 26 487 personar har også fått dose to. 5 260 personar har teke dose tre (oppfriskingsdose).
 

Veke 51 (20. desember – 26. desember)
 

Denne veka har 206 innbyggjarar i Øygarden fått påvist koronasmitte. I sist veke (50) var det påvist smitte hjå 276 innbyggjarar.

Totalt har 2 159 personar frå Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

691 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. I tillegg kjem hurtigtestar. I sist veke (50) var det 912 personar som tok PCR-test.

Pr. dato er 29 040 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 26 471 personar har også fått dose to. 5 238 personar har teke dose 3 (oppfriskingsdose).

 

Veke 50 (13. desember – 19. desember)


Denne veka har 276 innbyggjarar i Øygarden fått påvist koronasmitte. I sist veke (49) var det påvist smitte hjå 225 innbyggjarar.

Totalt har 1 953 personar frå Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

912 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. I tillegg kjem hurtigtestar.

Pr. dato er 28 921 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 26 255 personar har også fått dose to. 5 014 personar har teke dose 3 (oppfriskingsdose).

 

Veke 49 (6. desember – 12. desember)

Denne veka har 225 innbyggjarar i Øygarden fått påvist koronasmitte. I sist veke (48) var det påvist smitte hjå 240 innbyggjarar.

Totalt har 1 677 personar frå Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

661 personar i Øygarden har teke koronatest (PCR) denne veka. I tillegg kjem hurtigtestar.

Pr. dato er 28 749 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 25 718 personar har også fått dose to. 3 748 personar har teke dose 3 (oppfriskingsdose).
 

Veke 48 (29. november – 5. desember)

Denne veka har 240 innbyggjarar i Øygarden fått påvist koronasmitte. I sist veke (47) var det påvist smitte hjå 92 innbyggjarar.

Totalt har 1 452 personar frå Øygarden fått påvist smitte sidan mars 2020.

Pr. 28. november er 161 personar i Øygarden i isolasjon på grunn av smitte.

Pr. dato er 28 707 personar i Øygarden vaksinert med første dose. 25 662 personar har også fått dose to. 2 952 personar har teke dose 3 (oppfriskingsdose).