Kven kan ta sjølvtest?

Kommunen tilbyr sjølvtestar til enkelte grupper: