Korleis bruka testen?

Slik brukar du testen

Aller først

 1. Vask hendene eller nytt handdesinfeksjonsmiddel.
 2. Ha klar klokke/stoppeklokke.
 3. Opna posen med testbrikka (merkt med talet 1).
 4. Bruk testen straks etter at posen er opna.

Førebu testen

 1. Opna posen med reagensrøyret.
 2. Ta ut røyret med væske og ein korken med pipetteringsfunksjon.
 3. Opna forseglinga på røyret varsamt utan å søla ut veska.
 4. Blås ut av nasa di eín gong med eit lommetørkle.
 5. Ta vattpinnen ut av pakninga. Pass på å berre berøra handtaket på vattpinnen og ikkje den mjuke vatten på toppen.

Ta testen

 1. Når du tek testen; lén hovudet litt bakover.
 2. Før vattpinnen med den mjuke vatten først inn i venstre nasebor.
 3. La vattpinnen gli sakte to centimeter innover parallelt med ganen, ikkje oppover, til du kjenner motstand. Ikkje bruk makt.
 4. Roter vattpinnen fire gonger, totalt i 15 sekund, mot naseveggen før du tek han ut av naseboret.
 5. Gjenta prosessen i det andre naseboret med same vattpinne. Prøven må takast frå begge nasebora med same vattpinne.
 6. Sett vattpinnen i røyret slik at den mjuke vatten kjem ned i væska.
 7. Klem på botnen av røyret der enden på vattpinnen er plassert og hald godt.
 8. Roter med vattpinnen minst ti gonger for å overføra det biologiske materialet frå vattpinnen til væska.
 9. La røyret med væske og vattpinne stå i 60 sekund.
 10. Trekk ut vattpinnen medan du klemmer på sidene av røyret for å trekkja ut væska frå vattpinnen.
 11. Kast vattpinnen.
 12. Forsegl røyret godt med korken.

Utfør målinga

 1. Legg testbrikka på eit flatt underlag, Hald røyret vertikalt over den runde fordjupinga.
 2. Drypp fire dråpar med væske og klem sidene på røyret varsamt saman ved behov.
 3. Du kan halda fram med testen sjølv om det vart drypt fem dråpar i fordjupinga.
 4. Still klokka og les av testresultata etter 15 minutt og seinast innan 30 minutt etter utført test.
 5. Vask hendene dine med såpe og vatn eller bruk handdesinfeksjon etter at du har uført testen.

Tolk resultata

 1. Det er to bokstavar ved sida av testresultatvindauga. C er kontrollinja som viser om testen fungerer som han skal. T er testlinja som indikerer infeksjonsstatus.
 2. Dersom ei kontrollinje © er synleg, er resultatet gyldig
 3. Dersom ei testlinje (T) er synleg saman med ei kontrollinje (C), betyr det at testen fungerer og resultatet er positivt.
 4. Sjå nøye på resultatet: Testen skal reknast som positiv dersom to linjer er synlege, sjølv om linjene er svake.
 5. Eit positivt testresultat betyr at du truleg er smitta av koronasjukdom.
 6. Kontakt koronatelefonen 56 16 00 10 for å få meldt inn resultatet og avtalt time for PCR-test. Sjekk karantenekompass for isolasjon og karantenetid på nettsida til Øygarden kommune.
 7. Dersom ei kontrollinje (C) er synleg (uansett kor svak) og ei testlinje (T) ikkje er synleg, betyr det at resultatet er negativt. Då er du truleg ikkje koronasjuk.
 8. Sjølv om testen er negativ, bør du halda fram med å følgja alle smitteverntiltaka.
 9. Dersom du har mistanke om at du er smitta, ring koronatelefonen 56 16 0010.

Video

Kjelde: Helsenorge