Private og offentlege arrangement - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Private og offentlege arrangement, servering

Les om tilrådingar og reglar for trinn tre i gjenopninga her.

Tilrådingar gjeld frå 18. juni, reglar frå 20. juni kl. 12.00.

Arrangement
 

Private arrangement

  • Inntil 100 personar på offentleg stad eller i leigde/lånte lokale, inne og ute. (nytt)

 

Offentlege arrangement (nytt)

 

Utan test eller koronasertifikat

Innandørs

Utandørs

Faste tilviste plassar

Inntil 1000 personar (500 x 2 kohortar)

Inntil 2000 personar (500 x 4 kohortar)

Utan faste plassar

Inntil 400 personar (200 x 2 kohortar)

Inntil 800 personar (200 x 4 kohortar)

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plassar

50 % kapasitet opp til maks 2500 personar (500 x 5 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personar (500 x 10 kohortar)

Utan faste plassar

50 % kapasitet opp til maks 1000 personar (500 x 2 kohortar)

50 % kapasitet opp til maks 2000 personar (500 x 4 kohortar)

 

Uteliv, serveringsstader og arrangement med skjenkeløyve

  • Skjenkestoppen kl. 24.00 vert oppheva. (nytt)
  • Innsleppsstopp kl 24.00 vert oppretthalden.
  • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert tal gjester, sitjeplassar til alle gjester og avstand.

 

 

 


Pressemelding

På nettsida Regjeringen.no finn du meir informasjon om første trinn i gjenopningsplanen.

Kontakt oss for koronatest


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Tast 1 for bestilling av koronatest, 
spørsmål om karantene eller
isolasjon og anna.
NB! Periodevis er det stor pågang,
og det kan oppstå ventetid.

Telefontid måndag til sundag
08.00 til 11.30
12.00 til 15.00
For å unngå kø, ring gjerne etter kl 09.00.


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117