Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Private og offentlege arrangement, servering

Frå og med 22. februar gjeld nasjonale smitteverntiltak i ØygardenRegjeringa vil vurdera tiltaka på nytt i midten av mars.

Private samankomstar og arrangement

  • Arrangement som samlar personer frå ulike kommunar, bør utsetjast eller avlysast.

Reglane for arrangement er slik:

  • Maksimalt ti personar på private samankomstar innandørs utanfor eigen heim, som for eksempel fødselsdag i leigd lokale.
  • Maksimalt 50 personar på innandørs idrettsarrangement for barn som samlar deltakarar fra same kommune.
  • Maksimalt 100 personer på andre arrangement der alle i publikum sit på faste, tilviste sitjeplassar.
  • Maksimalt 200 personer på arrangement utandørs, men 200 personer x 3 kohortar dersom dei sit i faste tilviste plassar og det er to meters avstand mellom kohortane.
  • Arrangøren skal setja i verk tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakarar som ikkje er i same husstand på arrangement der publikum sit på faste, tilviste sitjeplassar. Om det er nødvendig, skal det nyttast vakthald for å sikra dette.
  • Det skal gjerast tydeleg i regelverket at medlemsmøte, inkludert møte i foreiningar og liknande vert rekna som arrangement.

Uteliv og serveringssteder

  • Berre tillate med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00.
  • Same høve til å skjenka alkohol på arrangement som på serveringsstader.
Kontakt oss for koronatest


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Tast 1 for bestilling av koronatest, 
spørsmål om karantene eller
isolasjon og anna.

Telefontid måndag til sundag
08.00 til 11.30
12.00 til 15.00


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117