Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Smittetal/statistikk | Vaksinasjon | Hurtigtest

Nasjonale råd og reglar

Når råd og reglar frå styresmaktene i hovudsak forsvinn, kan den enkelte velja sjølv kva risiko hun vil ta og kva tiltak ein vil praktisera. Avvikling av tiltak som nasjonale råd eller reglar står ikkje i vegen for at enkeltpersonar kan velja høgare nivå for vern av seg sjølv. For eksempel kan dei som ønskjer større vern mot luftvegsinfeksjonar velja å ha meir avstand til andre og sjølv nytta munnbind.

Råd og reglar