Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Koronavaksine | SmittetalSmitteverntiltak

Kultur og idrett

Frå og med fredag 16. april gjeld nasjonale smitteverntiltak. 

Idretts- og fritidsaktivitetar

  • Barn og unge under 20 år kan trena og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Det er unnatak frå tilrådinga om avstand på eín meter når det er nødvendig for å driva med aktiviteten.
  • Dersom barn og unge trenar/øver med eit lag, foreininga eller liknande i ein annen kommune, vil dei kunna konkurrera med dette laget/denne foreininga så lenge smittesituasjonen tillét det.
  • Barn og unge under 20 år som driv med idrett som ikkje inneber nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangement utandørs som samlar deltakarar frå same idrettskrins eller region der region vert brukt som geografisk inndeling
  • Vaksne kan driva organisert aktivitet innandørs i grupper på inntil 10 personar, så lenge dei kan halde minst eín meter avstand.
  • Utandørs kan vaksne driva organisert aktivitet, så lenge dei kan halda minst eín meter avstand. 
  • Toppidrettsutøvarar kan trena som normalt, både utandørs og innandørs.

Smitteverntiltak ved utlån av kommunale idrettsanlegg, bygg og lokale

Pressemelding

På nettsida Regjeringen.no finn du meir informasjon om første trinn i gjenopningsplanen.