Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Vaksinasjonskalender

Vaksinasjonskalenderen viser planlagt vaksinasjon basert på nasjonale prioriteringar og tildelte vaksinedosar. Vi gjer difor merksam på at informasjonen vert endra etter kvart som vi får informasjon om tildeling av vaksinedosar.

Pr. 26. februar har 1 764 personar i Øygarden fått vaksine (første dose). Pr. dato har 869 personar fått to dosar.

Vaksinasjonskalender
Grupper Januar (veke 53-4) Februar (veke 5-8) Mars (veke 9-13) April (veke 13-17) Mai (veke 17-22) Juni (veke 22-26)
1. dose sjukeheimsbebuarar og helsearbeidarar 1-2
2. dose sjukeheimsbebuarar og helsearbeidarar 4 5
1. dose 85+ og helsearbeidarar 2-4
2. dose 85 + og helsearbeidarar 4 5-8 9
1. dose 75+ 5-8 9
2. dose 75 +
1. dose 65+
2. dose 65+