Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby innbyggjarane gratis vaksinasjon.

Ill. foto, Mostphotos - Klikk for stort bileteIll. foto, MostphotosI Øygarden starta vaksinasjonen den første veka i januar 2021. Øygarden kommune følgjer prioriteringar fastsette av dei sentrale styresmaktene. Det var bebuarar på sjukeheimar som fekk dei første vaksinasjonane. Nokre helsemedarbeidarar har også fått vaksinasjon.

Noreg får tilgang på fleire vaksinetypar. På heimesida til Folkehelseinstituttet (FHI) ligg det informasjon om distribusjon av vaksinedosar til den enkelte kommune

I veke tre og fire er det personar på 85 år og eldre som får vaksine. Dette gjeld også helsearbeidarar. I veke fire vert det gjeve vaksinedose to til sjukeheimsbebuarar og helsemedarbeidarar som fekk den første dosen for tre veker sidan.

Pr. 26. januar har 404 personar i Øygarden fått vaksine (første dose). Vaksinen vert gjeven med to dosar med nokre vekers mellomrom. 

Prioritering av vaksinedosar

 • Bebuarar på sjukeheimar og utvalde helsepersonellgrupper
  I Øygarden har bebuarar på sjukeheimar fått første dose.
 • Alder 85 år og eldre
  Dette vert gjennomført av heimesjukepleien og via fastlegar som tek kontakt med dei som skal ha tilbod om vaksine. Også utvalde helsepersonellgrupper har høg prioritet.
 • Alder 75-84 år
 • Alder 65-74 år og personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp.
 • Alder 55-64 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 • Alder 45-54 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 • Alder 18-44 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 • Alder 55-64 år
 • Alder 45-54 år

Les meir på nettsida til FHI  Her er vaksinekalender for Øygarden.

Det er usikkert kor raskt kommunen får vaksinane og kan tilby dei til tilrådde gruppene. Informasjon om dette vert løpande oppdatert på nettsida til kommunen.

Personar som vert prioriterte, vert kontakta for tilbod om vaksinasjon. Øygarden kommune skal nytta SMS-varsling for å gje melding om tilbod om vaksine. Dei som ikkje responderer på SMS-varsling, vert kontakta på annan måte.

Vi gjer merksam på at det ikkje er nødvendig å kontakta kommunen eller fastlege for å setja seg på venteliste.

Koronavaksine og vaksina sjon er gratis.

Aktuelle lokale ved mengdevaksinasjon er Sotra Arena, Hjeltefjorden Arena og Spildehallen. I tillegg vert det gjennomført vaksinasjon på fastelegekontor. 

Ut på nyåret og vårparten er det venta at vaksinasjonen vil få eit stort omfang. Dette medfører at det må setjast inn store personellressursar for å få gjennomført vaksinasjonsprogrammet. Kommunalt tilsette frå ulike arbeidsstader vil periodevis ta del i dette arbeidet.

Her er informasjon om koronavaksonasjon på fleire språk

På nettsida til Folhelseinstituttet (FHI) finn du meir informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet

Kontakt oss om koronaviruset


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Bestilling av koronatest, spørsmål om
karantene eller isolasjon og anna.
Måndag til sundag kl. 08.00 til 15.00


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117