Bestill koronatest

Du kan bestilla koronatest (PCR-test) både digitalt og per telefon i Øygarden kommune. 

Digital bestilling av koronatest

Bestill koronatest digitalt her

Tilbodet gjeld berre for innbyggjarar i Øygarden kommune. Oppheld du deg i kommunen utan folkeregistrert adresse, og ønskjer test, ber vi deg ringja koronatelefonen på 56 16 00 10. 

Du treng ikkje ta ein PCR-test for å stadfesta ein positiv sjølvtest. På nettsida til helsenorge finn du informasjon om når du skal halda deg heime.

Kven kan trenge å bestille PCR test:

  • Alle som ikkje har fått oppfriskningsdose (3. vaksinedose), kan trenge ein bekreftande test for å få gyldig koronasertifikat
  • Alle som har fått to vaksinedoser og har hatt korona for meir enn 3 månadar sidan
  • Barn under 16 år
  • Alle med alvorleg svekt immunforsvar

Stad for testing

Frå 6. mai vert det PCR-testing ved Røde Kors huset på Straume. 
Blombakkane 17, 5354 Straume (inngang frå Blombakkane). Det vert testing måndag, onsdag og fredag.

Kontakt oss for koronatest


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Tast 1 for bestilling av koronatest

Telefontid
Måndag til fredag kl. 08.00 - 14.00.


Bestill koronatest digitalt her


Legevakt
Telefon 116 117