Besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar

Det er reglar for besøk på sjukeheimar. 

For Kvednatunet og Straume bu- og servicesenter, vert reglane rekna som tilråding.

Dette medfører:

  • To besøk i veka
  • Besøket skjer på rommet til den enkelte.
  • To til tre personar pr. besøk, alt etter kva romstørrelsen tillet.
  • Besøket må avtalast på førehand.
  • Bruk munnbind og følg gjeldande smittevernreglar elles under besøket.

Besøksordningane kan verta endra på kort varsel.

Når det gjeld omsorgsbustader med heildøgns teneste, vert det vist til informasjon/tilrådingar frå den enkelte bufellesskap.

Har du spørsmål knytt til besøksrutinar som du ikkje har funne svar på her, kontakt den enkelte institusjon.

Kontakt oss for koronatest


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Tast 1 for bestilling av koronatest, 
spørsmål om karantene eller
isolasjon og anna.
NB! Periodevis er det stor pågang,
og det kan oppstå ventetid.

Telefontid måndag til sundag
08.00 til 11.30
12.00 til 15.00
For å unngå kø, ring gjerne etter kl 09.00.


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117