Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar

Det er reglar for besøk på sjukeheimar. 

For Kvednatunet og Straume bu- og servicesenter, vert reglane rekna som tilråding.

Dette medfører:

  • To besøk i veka
  • Besøket skjer på rommet til den enkelte.
  • To til tre personar pr. besøk, alt etter kva romstørrelsen tillet.
  • Besøket må avtalast på førehand.
  • Bruk munnbind og følg gjeldande smittevernreglar elles under besøket.

Besøksordningane kan verta endra på kort varsel.

Når det gjeld omsorgsbustader med heildøgns teneste, vert det vist til informasjon/tilrådingar frå den enkelte bufellesskap.

Kontakt oss for koronatest


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Tast 1 for bestilling av koronatest, 
spørsmål om karantene eller
isolasjon og anna.

Telefontid måndag til sundag
08.00 til 11.30
12.00 til 15.00


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117