Barnehage og skule - koronatiltak - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Barnehage og skule - koronatiltak

Barnehagar og skular i Øygarden kommune er på grønt nivå i samsvar med trafikklysmodellen

Informasjon til barnehagar og skular om testing som alternativ til karantene

Frå 16. august kan personar under 18 år som vert definert som nærkontaktar, men ikkje er husstandsmedlemer eller tilsvarande nære, få fritak for smittekarantene ved å følgja testregime i samsvar med retningslinjene til kommunen (§ 4 tredje ledd). 

Smittevern i barnehagane

Smittevern i skulane

Anna

Tilbyr koronavaksine til 16- og 17-åringar

Råd om når du må vera heime ved sjukdom

Rettleiar for føresette, barnehagetilsette og lærarar. Skjemaet hjelp deg til å vurdere når barn skal vera heime, når barnet treng covid-19-test og når dei kan venda tilbake til barnehage og skule etter sjukdom.

Skuleskyss

Skyss følgjer til ei kvar tid dei nasjonale råda som gjeld smittevern for skuleskyssen. 
nettsida til Skyss finn du informasjon om smitteverntiltak for skuleskyssen.

Kontakt oss for koronatest


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Tast 1 for bestilling av koronatest, 
spørsmål om karantene eller
isolasjon og anna.
NB! Periodevis er det stor pågang,
og det kan oppstå ventetid.

Telefontid måndag til sundag
08.00 til 11.30
12.00 til 15.00
For å unngå kø, ring gjerne etter kl 09.00.


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117