Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Gult tiltaksnivå i skule og barnehage

Frå og med 27. mai kan kommunane sjølv avgjera kva tiltaksnivå som skal gjelda i barnehagar og skular. Den kommunale kriseleiinga (KKL) i Øygarden har avgjort at barnehagar og skular skal ha gult tiltaksnivå fram til 1. august.

Ill.foto - Klikk for stort bileteIll.foto. Colourbox  

I dei nasjonale smittevernrettleiarane vert tiltak presentert i en trafikklysmodell, basert på tre forskjellige tiltaksnivå; grønt, gult og raudt nivå. Avgjerda i KKL inneber at ein held fram på noverande nivå, det vil seia gult tiltaksnivå.

Her kan du lesa smittevernrettleiar for barnehagar og skule: