Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Aktuelt om koronaviruset

Her finn du fortløpande aktuelt om koronaviruset, oppdateringar og andre koronarelaterte saker. Øygarden kommune følgjer råda frå nasjonale styresmakter. 

Status er 312 påviste smittetilfelle i Øygarden kommune sidan mars 2020.

Her finn du generell informasjon om koronaviruset

Øygarden stiller seg bak felles tiltak, seier ordførar Tom Georg Indrevik

Øygarden kommune vil vurdera å gå over til nasjonale smittevernreglar frå og med måndag 7. desember. Den kommunale kriseleiinga avgjorde onsdag ettermiddag at noverande smittevernforskrift vert uendra til og med 6. desember. I dag er det meldt om eitt smittetilfelle.

 

Illustrasjon

Øygarden kommune og andre nabokommunar til Bergen skal i løpet av onsdag vurdera eventuelle endringar i forskrifta om smittevern.

 

 Frå formannskapsmøtet i dag.

Formannskapet gav i dag den kommunale kriseleiinga (KKL) fullmakt til å forlengja varigheita til forskrifta som formannskapet vedtok den 6. november i inntil 14 dagar.

Møtet i formannskapet vart gjennomført på Teams.

Formannskapet vedtok den 6. november forskrift om nye smittevernreglar. Bergen og andre kommunar i bergensområdet gjorde det same.

 

På fredag i sist veke vedtok fleire kommunar i bergensområdet ei forskrift om nye smittevernreglar.

Formannskapet i Øygarden skal i ettermiddag ta stilling til forskrift om nye smittetiltak for bergensregionen. Møtet vert overført på nett-TV.

 

Mostphotos

På bakgrunn av kraftig smitteauke i Øygarden den siste tida, har smittevernlegen innført innskjerping av besøksrutinane på sjukeheimane i kommunen.

 

Øygarden stiller seg bak felles tiltak, seier ordførar Tom Georg Indrevik

Bergen og kommunane rundt Bergen går saman om ein felles tiltakspakke for å bremse smitteutviklinga i regionen.

   

 

Illustrasjon

Den planlagde Øygardskonferansen den 20. november avlyst.

Ill.foto. Sundheimen

Det har vore ny smitteauke i Øygarden den siste tida. På bakgrunn av dette er det innført restriksjonar på utplassering for praksiselevar og for besøk på institusjonar.

 

Kontakt oss om koronaviruset


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Bestilling av koronatest, spørsmål om
karantene eller isolasjon og anna.
Måndag til sundag kl. 08.00 til 15.00


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117