Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Aktuelt om koronaviruset

Her finn du fortløpande aktuelt om koronaviruset, oppdateringar og andre koronarelaterte saker. Øygarden kommune følgjer råda frå nasjonale styresmakter. 

Status er 125 påviste smittetilfelle i Øygarden kommune sidan mars 2020.

Her finn du generell informasjon om koronaviruset

Illustrasjon

Det er ikkje meldt om påviste smittetilfelle i Øygarden tysdag. Tidlegare i dag avgjorde den kommunale kriseleiinga (KKL) at tidlegare vedtekne skjerpa smittevernråd skal opphevast.

 

Den kommunale kriseleiinga i Øygarden har i dag oppheva innstraminga knytt til besøk i institusjonar og maksimaltal på personar som kan vera til stades på offentlege og private arrangement.

 

Illustrasjon

Det er i dag påvist koronasmitte hjå ein person frå Øygarden.

 

Det er i dag meldt om at eín ny person frå Øygarden er smitta av koronaviruset.

 

Illustrasjon

Det er påvist koronasmitte hjå ein ny innbyggjar i Øygarden.

 

Stranda barnehage i Øygarden opnar måndag 5. oktober etter å ha vore stengd sidan 25. september.

 

Det er ikkje meldt om smittetilfelle i Øygarden i dag.

 

 

I dag er det påvist koronasmitte hjå to innbyggjarar i Øygarden.

 

Sund ungdomsskule

I dag er det påvist smitte hjå to innbyggjarar i Øygarden. Den eine er elev i klasse 8c på Sund ungdomsskule. Heile trinnet, det vil seia 104 elevar, får fjernundervisning ut veka.

 

Prøvesvar for test på elev i 4. trinn på Stranda skule var negativt. Eleven var ikkje smitta av koronaviruset.

Kontakt oss om koronaviruset


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Bestilling av koronatest, spørsmål om
karantene eller isolasjon og anna.
Måndag til sundag kl. 08.00 til 15.00


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117