Aktuelt om koronaviruset - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Aktuelt om koronaviruset

Her finn du fortløpande aktuelt om koronaviruset, oppdateringar og andre koronarelaterte saker. Øygarden kommune følgjer råda frå nasjonale styresmakter. 

Her finn du generell informasjon om koronaviruset

ill.

Det er ikkje påvist smittetilfelle av koronaviruset i Øygarden i dag, 21. september. Dette er første dag utan påvist ny smitte sidan 28. juli.

 

Ill.foto

Øygarden kommune startar opp tilbodet om vaksinasjon av 12- til 15-åringar onsdag 8. september. Det vert også vaksinasjon av denne gruppa 14. september. Alle som ønskjer å nytta seg av tilbodet, vert bedne om å registrera seg i vaksinekø for barn.

 

Ill-foto

Barnehagar og skular i Øygarden skal så raskt som mogleg over på gult nivå. Den kommunale kriseleiinga (KKL) har konkludert med dette måndag ettermiddag etter at kommuneoverlegen og smittevernlegen har drøfta smittesituasjonen og kapasiteten til TISK og vaksinasjonsapparatet. (TISK: testing, isolering, smittesporing og karantene).

 

Ill.foto

Regjeringa har i samråd med Folkehelseinstituttet (FHI) avgjort at immunsupprimerte skal få tilbod om vaksinedose tre.

  

Regjeringa har avgjort at 16- og 17-åringar skal få tilbod om koronavaksine. I Øygarden startar ein opp med vaksinasjon av denne gruppa den 8. september. 

 

Helsedirektør Bjørn Guldvog orienterte om nye råd i arbeidet med TISK.

Helsedirektoratet har sendt ut nye råd til kommunane som skal bida til at kommunane kan bruka mindre tid og ressursar på test- og sporingsarbeidet om nødvendig.

 

Tove Karin Jonassen set stikket på Marcus Iden.

Marcus Iden (21) var ein av dei som nytta drop-in-vaksinasjonen i Sotra Arena i dag.
- Dette var eit svært «smud» opplegg, seier studenten frå Brattholmen.

 

Tysdag 24. august og onsdag 25. august er det mogleg å nytta seg av drop-in-vaksinering i Sotra Arena.

  

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Regjeringa har etter tilråding frå Folkehelseinstituttet avgjort at 16- og 17-åringar skal få tilbod om koronavaksine.

  

Fjell ungdomsskule

Eín elev på Fjell ungdomsskule har fått påvist koronasmitte.

 

Kontakt oss for koronatest


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Tast 1 for bestilling av koronatest, 
spørsmål om karantene eller
isolasjon og anna.
NB! Periodevis er det stor pågang,
og det kan oppstå ventetid.

Telefontid måndag til sundag
08.00 til 11.30
12.00 til 15.00
For å unngå kø, ring gjerne etter kl 09.00.


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117