Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Aktuelt om koronaviruset

Her finn du fortløpande aktuelt om koronaviruset, oppdateringar og andre koronarelaterte saker. Øygarden kommune følgjer råda frå nasjonale styresmakter. 

Her finn du generell informasjon om koronaviruset

Ill. Mostphotos

Mange kontaktar kommunen for å få utlevert hurtigtestar. Hurtigtestar kan hentast frå teststasjonen ved Sotra Arena og på innbyggjartorga/biblioteka.

 

 

Skular og barnehagar i heile landet skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Regjeringa har den 7. desember avgjort at tiltaksnivået skal minimum vera på grønt nivå, men kommunane kan sjølv vurdera om dei skal heva tiltaksnivået til gult eller raudt nivå. 

Statsminister Jonas Gahr Støre

Regjeringen innfører ei rekkje nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastninga på helse- og omsorgstenesta, og forseinka og avgrensa spreiinga av omikron. Mellom anna vert meteren igjen innført.

 

Ill.

Regjeringa innfører regionale tiltak i Øygarden og fleire andre kommunar i Vestland for å få ned smitten. Forskrifta med regionale smitteverntiltak har verknad frå fredag 3. desember klokka 21.00.

 

På grunn av høgt smittetrykk i kommunen, oppmodar den kommunale kriseleiinga å gjennomføra juleavslutningane i skulane og barnehagane på dagtid.

Ill.

Denne veka (48) er det påvist 240 påviste smittetilfelle av koronaviruset i Øygarden. I sist veke (47) vart det påvist 92 smittetilfelle. Dette var til då det høgste talet smittetilfelle på ei veke.

 

Frå pressekonferansen i Øygarden på onsdag. Smittevernlege Bjørg Møllerløkken stadfestar at ingen av barna den aktuelle barnehagen var smitta av omikronvarianten.

Prøvesvara til barna i ei avdeling i ein barnehage i Øygarden viser at dei ikkje er smitta av omikronvarianten av koronaviruset.

  

Statsminister Jonas Gahr Støre

Regjeringa avgjorde den 2. desember å innføra fleire nasjonale tiltak for å forseinka spreiinga av omikron-varianten. Det vert mellom anna tilrådd tilrådd å holda avstand og å unngå handhelsing og klemming.

 

Ill. Mostphotos

Auka smitte av koronaviruset fører til stort press på tenestene i kommunen. Dette kan i enkelte situasjonar føra til kortvarig endring i tenestetilbodet innan helse og velferd.

Fungerande statsforvaltar Gunnar Hæreid

Etter møte med alle kommunane og sjukehusa i Helse Bergens føretaksområde torsdag morgon, har Statsforvaltaren sett i gang arbeid med forslag til regional forskrift. Forslaget skal sendast til Helsedirektoratet, med ei oppmoding om å presentera forslaget for regjeringa.

 

Kontakt oss for koronatest


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Tast 1 for bestilling av koronatest, 
spørsmål om karantene eller
isolasjon og anna.
NB! Periodevis er det stor pågang,
og det kan oppstå ventetid.

Telefontid måndag til sundag
08.00 til 11.30
12.00 til 15.00
For å unngå kø, ring gjerne etter kl 09.00.


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117