Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Koronavaksine | SmittetalSmitteverntiltak

Aktuelt om koronaviruset

Her finn du fortløpande aktuelt om koronaviruset, oppdateringar og andre koronarelaterte saker. Øygarden kommune følgjer råda frå nasjonale styresmakter. 

Her finn du generell informasjon om koronaviruset

Statsminister Erna Solberg presenterte planen for gjenopning

Frå fredag 16. april er det innført lette i dei i nasjonale smitteverntiltaka. Tiltaka samsvarar i stor grad med trinn eín i nedtrappinga av dei nasjonale tiltaka.

  

Den kommunale kriseleiinga (KKL) har vedteke å oppheva ei lokal smittevernforskrift for Øygarden med verknad frå og med 16. april. I Øygarden vert det frå fredag dermed berre dei nasjonale smitteverntiltaka som gjeld.

 

Statsminister Erna Solberg presenterte planen for gjenopning

Den 7. april presenterte regjeringa plan for gradvis gjenopning av samfunnet. Planen tek utgangspunkt i det som var tiltaksnivået før 25. mars.

   

Ill.foto

Helsestyresmaktene ønskjer ein trygg og god ramadan til alle muslimar. Det vert heller ikkje dette året mogleg å feira ramadan på same måte som til vanleg. Her kan du lesa om dei viktigaste smittevernråda som gjeld for høgtida.

 

Frå fredag 16. april vert det innført lette i dei i nasjonale smitteverntiltaka.

Fagstyresmaktene har oppdatert smittevernrettleiarane for barnehage og skule. I dei reviderte rettleiarane er råd og tilrådingar tydelegare og lettare å følgja.

Ill. foto, Mostphotos

I veke 13 (påskeveka) får Øygarden kommune 83 hetteglas Pfizer-vaksine. Dette tilsvarar om lag 500 dosar. I veke 14 (første veka etter påske) får Øygarden 171 hetteglas med Pfizer-vaksine. Dette utgjer om lag 1 030 dosar.

 

Her finn du informasjon om koronavaksineringa i Øygarden. Alle over 18 år som ønskjer koronavaksine, må registrera seg i vaksinasjonskø.

Frå møtet med livssyns- og trussamfunna i dag.

15 personar deltok i dag på videomøtet mellom representantar frå livssyns- og trussamfunn og Øygarden kommune i dag. Ordførar og smittevernlege inviterte til møte for å drøfta smittesituasjonen for koronaviruset i Øygarden.

 

Smittevernlege Jens Eikås

Øygarden kommune er redd for at arbeidsinnvandrarar ikkje har fått med seg at dei har rett på koronavaksine, og kor viktig det er å registrera seg i vaksinekø. Difor har kommunen laga informasjon på norsk, engelsk og polsk.

 

Kontakt oss for koronatest


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Tast 1 for bestilling av koronatest, 
spørsmål om karantene eller
isolasjon og anna.
NB! Periodevis er det stor pågang,
og det kan oppstå ventetid.

Telefontid måndag til sundag
08.00 til 11.30
12.00 til 15.00
For å unngå kø, ring gjerne etter kl 09.00.


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117