Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Aktuelt om koronaviruset

Her finn du fortløpande aktuelt om koronaviruset, oppdateringar og andre koronarelaterte saker. Øygarden kommune følgjer råda frå nasjonale styresmakter. 

Status er 129 påviste smittetilfelle i Øygarden kommune sidan mars 2020.

Her finn du generell informasjon om koronaviruset

Illustrasjon

Det er i dag påvist koronasmitte hjå to personar i Øygarden.

 
 

Det er påvist koronasmitte hjå to personar i Øygarden.

 

Ill.foto. Sundheimen

Rutinane for besøk på institusjonar i Øygarden kommune vert endra. Dette inneber at ein frå dag av går over i gul fase som medfører at ein lettar på nokre av restriksjonane og opnar for meir fleksible og lokalt tilpassa ordningar for besøk.

 

 

Eín person frå Øygarden har fått påvist koronasmitte i dag.

 

Illustrasjon

Det er ikkje meldt om koronasmitte i Øygarden sidan sundag.

 

 

Det er i dag meldt om at eín person frå Øygarden har fått påvist koronasmitte.

 

 

Illustrasjon

Det er i dag påvist koronasmitte hjå ein person i Øygarden.

 

 

Det er påvist koronasmitte hjå to personar i Øygarden. Det eine tilfellet gjeld eit barn i ein barnehage. Det fører til at to avdelingar i barnehagen må i karantene.

 
 

Det er påvist koronasmitte hjå eín innbyggjar i Øygarden.

 
 

Ordførar Tom Georg Indrevik.

Det er ikkje påvist smitte hjå innbyggjarar i Øygarden dei tre siste dagane.

 

 

Kontakt oss om koronaviruset


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Bestilling av koronatest, spørsmål om
karantene eller isolasjon og anna.
Måndag til sundag kl. 08.00 til 15.00


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117