Aktuell informasjon

Translate

Bruk Translate på menylinja i toppen for å omsetja innhaldet på nettsida til ulike språk.

Використовуйте Переклад на панелі меню у верхній частині, щоб перекласти вміст веб-сайту різними мовами.

Используйте «Перевести» в строке меню вверху, чтобы перевести содержимое веб-сайта на разные языки.

Tilbod og tenester til flyktningar

Som flyktning har du rett til fleire tilbod og tenester frå Øygarden kommune.

Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00

Telefontid:
måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse til dei tre
innbyggartorga og biblioteka:

Sartor Storsenter
Sartorvegen 12, 5353 Straume

Sund Senter
Skogsleitet 16, 5382 Skogsvåg

Rong Senter
Nygardsvegen 2, 5337 Rong