Aktuell informasjon

Informasjon frå Utlendingsdirektoratet (UDI)

UDI har avgjort at ukrainske borgarar som er i Noreg på løyve eller visumfritt besøk som er gått ut, kan halda fram med å vera her inntil vidare. Les meir om dette og annan aktuell informasjon frå UDI.

Slik søkjer ukrainske borgarar kollektivt vern i Noreg

Anna informasjon