Aktuell informasjon

Aktuell informasjon knytt til krigen i Ukraina

Aktueltsaker

Dei sentrale styresmaktene overvaker situasjonen i Ukraina ettersom det går føre seg kamphandlingar nær eit kjernekraftverk i Zaporizizia. Ifølgje Statsforvaltaren vil eit radioaktivt utslepp ikkje føra til akutt helsefare for personar i Noreg, men det kan føra til at næringsmiddel vert ureina.

 

 

Ill.foto

Fylket har vedteke å vidareføra ordninga med gratis kollektivtransport for ukrainske flyktningar på ubestemt tid.

 

Innbyggartorget og biblioteket har flytt til nye lokale

Frå og med torsdag 25. august vil medarbeidarar som kan russisk og ukrainsk vera på plass på innbyggartorget og biblioteket på Straume for å gje språkhjelp til dei som ønskjer informasjon frå Øygarden kommune.

 

Ill.foto

Fylket har vedteke å vidareføra ordninga med gratis kollektivtransport for ukrainske flyktningar fram til torsdag 1. september.

  

I samarbeid med integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) tilbyr AOF Vestlandet - Agder gratis 50 timers innføringsopplæring i norsk for flyktningar fra Ukraina som har mellombels kollektiv vern. 

 

Facebookside for flyktningar frå Ukraina

UDI har oppretta ei Facebookside for flyktningene frå Ukraina på tre språk: norsk, ukrainsk og russisk.

Чи знаєш ти що Директорат у справах іноземців (UDI) створив Facebook сторінку для біженців з України трьома мовами: норвезькою, українською та російською?

А вы знали, что Директорат по делам иностранцев (UDI) создал страницу в Facebook для беженцев из Украины на трех языках: норвежском, украинском и русском?

Frå informasjonsmøtet torsdag.

Mange flyktningar frå Ukraina møtte opp på informasjonsmøtet i lokala til vaksenopplæringa i går (30. juni). Rådgjevar Kristoffer Møvik seier at dei stilte gode og relevante spørsmål knytt til busetjing i kommunen.

 

Kripos ved seksjon for internasjonale forbrytelser (SIF) har sett i verk etterforskning av krigsforbrytelser i Ukraina.

 

Tetiana, Liudmyla og Mark er glade for å ha fått eige husvære.

I dag fekk dei ukrainarane som er komne til Øygarden dette året, den første permanente busetjinga.
- Dette er langt meir enn forventa, seier Liudmyla Bykova som saman med mora og sonen har fått husvære i Lyngnesveien på Foldnes.

 

Frå venstre; Oleksis Korotuljan, Redko Serhii, Redko Daria, Kyrylenko Kyrylo og Kyrylenko Myro og ordførar Tom Georg Indrevik.

Det er no nærare 100 flyktningar på Nautnes. På torsdag møtte ordførar Tom Georg Indrevik og fleire i administrasjonen leiinga av akuttmottaket og fleire av flyktningane.