Ferie og fridagar

Her finn du rettleiande skulerute for grunnskulen. Sjå din skule for eventuelle lokale endringar.

Skuleåret 2020 fram til sommarferien:

Skuleåret 2020 fram til sommarferien
Ferie/fridag Dato
Planleggingsdag 31.01.2020
Vinterferie 24.02.2020 - 28.02.2020
Påskeferie 06.04.2020 - 13.04.2020
Offentleg høgtidsdag 01.05.2020
Grunnlovsdag 17.05.2020
Kristi Himmelfartsdag 21.05.2020
Elevfri 22.05.2020
2. pinsedag 01.06.2020
Planleggingsdag 05.06.2020
Siste skuledag 18.06.2020

Skuleåret 2020 - 2021:

Skuleåret 2020 - 2021
Ferie/fridag Dato
Planleggingsdagar skule 12.08.2020 - 14.08.2020
Haustferie 05.10.2020 - 09.10.2020
Planleggingsdag 06.11.2020
Juleferie 23.12.2020 - 01.01.2021
Planleggingsdag 04.01.2021
Vinterferie 01.03.2021 - 05.03.2021
Påskeferie 29.03.2021 - 05.04.2021
Kr.himmelfartsdag 13.05.2021
Planleggingsdag 14.05.2021
Grunnlovsdag 17.05.2021
2.pinsedag 24.05.2021
Siste skuledag 18.06.2021


Her finn du lenkje til ferie og fridagar for barnehagar i kommunen