Barnevernvakta

Hovudoppgåva til barnevernvakta er å hjelpa barn og familiar i akutt krise og som ikkje kan venta til neste verkedag. Barnevernvakta vil vera bemanna med tilsette i dei kommunale barneverntenestene som i hovudsak skal gje råd og rettleiing på telefon. Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdera å rykkja ut for å hjelpa til meir aktivt i situasjonar.

Barnevernvakta
Telefon 55 09 71 29

Akuttelefon 974 00 734
Politiet på telefon 02800