Barnehage, skule og familie

Skulestart hausten 2020

Oppstart på barneskulane er måndag 17. august. Ungdomsskuleelevane startar måndag 17. og tysdag 18. august.
Øygarden vaksenopplæring startar opp måndag 17. august (dagkurs) og tysdag 18. august (kveldskurs). Informasjon om oppmøte vert lagt inn så snart det er klart