Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten (HSF) er eit frivillig tilbod til familiar med små barn, med ulike utfordringar i kvardagen. Dette er eit familiestøtteprogram der familiekontaktar (frivillige) vitjar familiar med minst eitt barn under skulealder, 2-4 timar kvar veke, i 6 mnd. Målet er å styrke foreldra, slik at barna får ein god barndom. HSF er eit supplement til det offentlege hjelpeapparatet.

Foto: Home-Start Familiekontakten

 

 

Om Home-Start Familiekontakten i Øygarden

Home-Start Øygarden har to koordinatorar som er ansvarleg for å følgje opp dei familiane som søkjer støtte, og som kursar og rettleier familiekontaktane. Familiane kan ta kontakt sjølv, eller dei får kontakt gjennom til dømes helsestasjon. Dei bestemmer sjølv kva dei ønskjer støtte til, og alle opplysningar behandles konfidensielt.

Kven kan bli familiekontakt?

Familiekontaktane er menneske med tid til overs, som har stor glede av å vere saman med barn. Dei er sjølv foreldre, eller har anna erfaring med barn. Familiekontaktane gjennomgår eit kurs på minimum 20 timar, leverer politiattest og skriv under på ein taushetserklæring.

Home-Start Øygarden treng stadig nye familiekontaktar,
og held kurs både vår og haust.

Kva gjer familiekontaktane?

 

Det er stor variasjon i kva familiekontaktane gjer på sitt ukentlege besøk. Det primære er å vere eit godt, lyttande medmenneske, vere støttande og bidra til at foreldreansvaret utføres til barnas beste.

 

Du kan lesa meir om Home-Start Familiekontakten på nettsida Homestartnorge.no og på Facebook.

Home-Start Familiekontakten


Ingelin Djupevåg Våge
Telefon: 464 26 463
E-post: ingelin.vage@kfuk-kfum.no


Marit Skogestad Kleiven
Telefon: 464 20 469
E-post: marit.kleiven@kfuk-kfum.no


Liv Kari Honningdal
Telefon: 464 20 468
E-post: liv.honningdal@kfuk-kfum.no

Adresse

Helsehuset 2. etg.
Sartorvegen 8,
5353 Straume