Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Barnevernvakta

Hovudoppgåva til barnevernvakta er å hjelpa barn og familiar i akutt krise og som ikkje kan venta til neste verkedag.

Barnevernvakta vil vera bemanna med tilsette i dei kommunale barneverntenestene som i hovudsak skal gje råd og rettleiing på telefon. Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdera å rykkja ut for å hjelpa til meir aktivt i situasjonar.

Barnevernvakta
Telefon 974 00 734

Politiet på telefon 02800