Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du oppdatert informasjon om koronaviruset i Øygarden kommune

Barnevernvakta

Hovudoppgåva til barnevernvakta er å hjelpa barn og familiar i akutt krise og som ikkje kan venta til neste verkedag. Barnevernvakta vil vera bemanna med tilsette i dei kommunale barneverntenestene som i hovudsak skal gje råd og rettleiing på telefon. Ved akutt krise kan barnevernvakta vurdera å rykkja ut for å hjelpa til meir aktivt i situasjonar.

Barnevernvakta
Telefon 55 09 71 29

Akuttelefon 974 00 734
Politiet på telefon 02800