Det kommunale vegnettet som skal brøytast i Øygarden kommune er delt inn i 3 rodar. Til saman utgjer dette 33 km.

Kontraktsperioden startar 15. oktober og strekkjer seg til 15.april året etter.

Parkeringskort for funksjonshemma gjev deg høve til å parkere på offentlege parkeringsplassar merka for funksjonshemma, og er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon.

Øygarden kommune får månge telefonar vedrørande brøyting. Her kan du finne telefonnummer til brøytemannskapa og lese hovudmomenta i kommunen sin brøyteberedskap.

Grunnskuleelevar har rett på skyss på nærare vilkår i samband med mellombels skade eller sjukdom.

Fann du det du leita etter?