Ny publikumsteneste om vaksiner

Folkehelseinstituttet har lansert ei ny sjølvbeteningsteneste på nett - "Mine vaksiner".
Tenesta vil gje ei oversikt over kva vaksinar som er registert deg sjølv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut eit internasjonalt vaksinekort.

Desse vaksinane er registert og vert vist i "Mine vaksiner":

  • Barnevaksiner - Alle som er fødd i 1995 eller seinare vil finna barnevaksinene sine
  • Reisevaksiner som er tatt i 2011 og seinare. Gjeld alle aldersgrupper
  • Pandemivaksine (svineinfluensa) som vart gitt i 2009 eller seinare. Gjeld alle aldersgrupper
  • Dersom du kjem frå eit av prøvefylka Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland og er fødd i 1976 eller seinare, kan du finna både barnevaksiner og andre registrerte vaksiner

For å få tilgong til tenesta treng ei elektronisk ID på høgaste sikkerheitsnivå, det vil seie eit smartkort i form av BuypassID eller sikker USB-pinne i form av Commfides e-ID. Informasjon om dette finn ein på nettsidene. 

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 20.01.2016
Fann du det du leita etter?