Øygarden kommune med nytt reiselivsmagasin.

Folkehelseinstituttet har lansert ei ny sjølvbeteningsteneste på nett - "Mine vaksiner".
Tenesta vil gje ei oversikt over kva vaksinar som er registert deg sjølv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut eit internasjonalt vaksinekort.

Øygarden legesenter gjev råd og rettleiing i høve vaksinering, samt set vaksine dersom du har behov for dette. I tenesta kan inngå grunnvaksinasjon, influensavaksine, og råd ved mistanke om smittefarleg sjukdom.

Snarvegar: Fastlege - Legevakt - Legetenesta - Helsestasjonen

Reiser er så mangt og det er mykje å hugse på. På denne sida vi du finna litt ymse informasjon det kan vere lurt å hugse på i samband med reiser.

Vårt eige Kysteventyret er og verdt eit besøk.

Fann du det du leita etter?