Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark er som hovudregel forbode. Unnateke er bruk av motorkøyretøy til ein del offentlege nytteformål. Kommunen kan gje løyve til anna nyttekøyring etter søknad. Det er ikkje høve til å gje løyve til turkøyring.

Søknad om løyve til bruk av motorkøyretøy i utmark leverer du på eige søknadsskjema. 

Søknadsskjema - Bruk av motorkøyretøy i utmark og vassdrag


Sørg for å få med aktuelle vedlegg, t.d kart med innteikna køyrerute, legeattest ved transport av funksjonshemma, løyve frå grunneigar dersom ferdselen skal gå over andre sin eigedom

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 20.01.2016
Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)