Motorferdsel i utmark er som hovudregel forbode. Unnateke er bruk av motorkøyretøy til ein del offentlege nytteformål. Kommunen kan gje løyve til anna nyttekøyring etter søknad. Det er ikkje høve til å gje løyve til turkøyring.

Fann du det du leita etter?