Skule og barnehage

Kommunen har ansvar for grunnskuleopplæring (1. - 10. årstrinn) og for at barn og unge får opplæring i tråd med opplæringslova. Det daglege ansvaret for dette er delegert til rektor ved den einskilde skule. Kommunasjef for skule- og barnehage har det overordna ansvaret.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 17.08.2018
Fann du det du leita etter?

Rune Landro

Kommunalsjef - Skule
E-post :