Studiefinansiering

Ein stor del av innbyggjarane i Noreg tek utdanning og det at ein kan få økonomisk støtte er med å gjere dette mogeleg. Det er Statens Lånekasse for utdanning (Lånekassen) som administrerer dei ulike stipend- og låneordningane med grunnlag i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte

Hovedformene for støtte er stipend og lån. 

Det vert gjeve støtte til:

  • Utdanningstilbod i Noreg som er godkjent etter ei utdanningslov.
  • Utdanningstilbod i Norden som er offentleg godkjent i studielandet og som kjem inn under landet sine støtteordningar.
  • Utdanning i utlandet på eigne vilkår.

Legathåndboken er ein alternativ stad å finne aktuelle stipend og legat du kan søkje på. Den finst også i bokhandelen, på bibliotek og du kan søkje via ulike nettsider.

Publisert av Silvia Haugland. Sist endra 18.01.2016
Fann du det du leita etter?
Teneste (1)