Skuleskyss ved skade eller sjukdom

Grunnskuleelevar har rett på skyss på nærare vilkår i samband med mellombels skade eller sjukdom.

Det er ikkje krav om søknad, men føresette må informere skulen: namn og adresse til eleven, omfang/tidsrom, eventuelt rullestol, behov for eigen transport (drosje) m.m.

Det må leverast fråsegn frå lege som stadfestar skaden/sjukdomen. Deretter tingar skulen skyss/drosjeskyss

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 23.12.2015
Fann du det du leita etter?