Mobbing

Øygarden kommune jobber aktivt mot mobbing mellom anna gjennom Lokalsamfunn med MOT.

Ordføraren har på vegne av Øygarden kommune underskrive regjeringa sitt manifest mot mobbing.

Snarvegar: Lokalsamfunn med MOT - Skulemiljø

Skulane brukar slike program mot mobbing:
Blomvåg skule - Dan Olweus
Rong skule- Farsta-metoden
Tjeldstø skule - Dan Olweus
Toftøy skuleDan Olweus
Øygarden ungdomsskule - Lokalsamfunn med Mot, psykisk helse-veke (2 veker i året), eige mobbe-program

Mobbing - Prosedyrer (PDF, 17 kB)

Utdanningsdirektoratet - Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheiter.
Foreldreutvalget for grunnopplæringen - Mobbing
 

Mobbeombod

Bilete av mobbeombodet.JPG - Klikk for stort bilete

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet i Hordaland heiter Mari-Kristine Morberg. Ho rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnets rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet, til dømes på telefon (404 01 557) eller e-post (mobbeombod@hfk.no). Du kan følgje ombodet på Snapchat (mobbeombod) eller Facebook (www.facebook.com/mobbeombodet).

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 13.08.2018
Fann du det du leita etter?

Rune Landro

Kommunalsjef - Skule
E-post :