Grunnskulane i Øygarden

elevar ved tastatur - Klikk for stort bilete

I Øygarden kommune er det 4 barneskular; Toftøy, Rong, Blomvåg og Tjeldstø, samt ein ungdomsskule, Øygarden Ungdomsskule.

Snarvegar: Barnehagar - Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) - Skule og barnehage - Kommunal foreldreutval for grunnskulen - Skuleruter

Skulestad/skulekrins

Ta kontakt med servicetorget, tlf. nr. 56 38 20 00 om du lurer på kva skulekrins barnet ditt soknar til.
 

Informasjon om skulestart

Skulane sender kvar vår brev til føresette om førskuledagar og skulestart for nye elevar på 1.trinn. Innskrivinga vert kombinert med førskuledagar i juni. Dersom du ikkje har mottatt informasjonsbrev innan februar frå den skulen barnet ditt skal begynna ved, må du ta kontakt med skulen.

SFO

Kommunen tilbyr skulefritidsordning for barn frå 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemming frå 1. - 7. klasse. Opningstid er kl. 07.00 - 17.00.
 

Tidlegare/utsett skulestart

Barn startar i grunnskulen det kalenderåret dei fyller seks år.
Foreldra kan søkje om tidlegare eller utsett skulestart for eleven. Eleven har rett til utsett skulestart dersom det etter sakkunnig vurdering frå pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er tvil om barnet har kome langt nok i utviklinga si til å starta på skulen. Utsett skulestart tyder at barnet startar i skulen det kalenderåret det fyller sju år. 

Lenker - skular Her finn du lenker til lov, foreldreutval for gr.skulen, foreldresamarbeid og elevtalsutvikling.
Lenker - skular
Alarmtelefonen for barn og ungeInformasjon
OpplæringslovaInformasjon
Elevtal Informasjon (PDF, 24 kB)
Foreldresamarbeid i grunnskolen Informasjon (PDF, 5 MB)
Foreldreutval for grunnopplæringInformasjon
Ulykkesforsikring for elevarInformasjon
Skulerute 2018-2019Skulerute (PDF, 52 kB)
Skulerute 2018-2019Skulerute (PDF, 87 kB)
Skular i Øygarden Her finn du kontaktinformasjon til skulane.
Skular i Øygarden
SkuleRektorE-postTelefon
Toftøy skuleArne Petter SolbergE-post56 38 55 50
Rong skuleIngunn Bente LieE-post56 38 55 35
Blomvåg skuleLinda HaugstadE-post56 38 24 50
Tjeldstø skuleLinda FærestrandE-post56 38 55 00
Øygarden ungdomsskuleStein Vidar RisløwE-post56 38 77 25

 

  

Publisert av Beate Hetlevik. Ansvarleg Servicetorget. Sist endra 17.08.2018
Fann du det du leita etter?

Rune Landro

Kommunalsjef - Skule
E-post :  
 

 

Artikkel (1)