Gratis leksehjelp

Kommunen plikter å ha eit tilbod om gratis leksehjelp i grunnskulen. Kommunen kan fordele leksehjelpa fritt på 1.-10. årstrinn. Leksehjelpa skal gje elevane hjelp med skulearbeidet, og reknast ikke som ein del av opplæringa, men skal sjåast i samanheng med denne. Det er frivillig om man vil delta. Kommunen plikter å informere foreldra om retten til leksehjelp og tilbudet som vert gjeven. Kommunen skal sørge for at elevane i leksehjelpa har eit forsvarleg tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Formålet med leksehjelpa er å gje elevane støtte i læringsarbeidet, meistringskjensle, gje gode rammer for sjølvstendig arbeid og bidra til å utjevne sosiale forskjellar.

Tilbodet er frivillig og gratis for brukarane.

Lenker - skular Her finn du lenker til lov, foreldreutval for gr.skulen, foreldresamarbeid og elevtalsutvikling.
Lenker - skular
Alarmtelefonen for barn og ungeInformasjon
OpplæringslovaInformasjon
Elevtal Informasjon (PDF, 24 kB)
Foreldresamarbeid i grunnskolen Informasjon (PDF, 5 MB)
Foreldreutval for grunnopplæringInformasjon
Ulykkesforsikring for elevarInformasjon
Skulerute 2018-2019Skulerute (PDF, 52 kB)
Skulerute 2018-2019Skulerute (PDF, 87 kB)
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 19.01.2016
Fann du det du leita etter?

Rune Landro

Kommunalsjef - Skule
E-post :