Blomvåg skule

Kjæledyr-dag på skulen - Klikk for stort bilete

Kart
Blomvåg skule

Besøksadresse:

Høgeseta 3. Sjå kart nedst på sida.

Postadresse:

Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong

Blomvåg skule finn ein i Blomvåg i Øygarden.

Meir informasjon finn du på skulen si eiga heimeside.

Blomvåg skule er ein fulldelt barneskule med omlag 106 elevar fordelt på  7 klassar på 1. - 7.trinn. Skulen ligg på Høgaseto på Blomøy, like ved bussterminalen ved Dale bru. Skulefritidsordninga har 29 barn. Elevane kjem frå Blomøy og frå Oen, Breivik og Herdlevær.

På Blomøy er det fleire planar for nye byggefelt, noko som nok vil gje oss fleire elevar og nye utfordringar i åra som kjem.

Blomvåg skule og SFO er eiga driftseining med eit samla personale på ca 16,5 årsverk.

Skulen sin visjon:

" Blomvåg skule - der alle undrar seg over kor mykje ein kan læra" !

Haldningar til dei vaksne:

Trygg, tolerant og tydeleg(TTT)

Grunnverdiar:

Kunnskap, lærelyst og meistring ( KlæM)

Nøkkelpersonell Blomvåg skule Her finn du kontaktinformasjon til skulen
Nøkkelpersonell Blomvåg skule
NamnStillingE-postTelefon
Linda HaugstadEiningsleiar/RektorE-post56 38 24 52
Belinda TomicTeamleiarE-post56 38 24 67
Synnøve SæleSFO-leiarE-post56 38 24 70
Jeanette YoungSkulesekretærE-post56 38 24 50
Ekspedisjon56 38 24 50
Faks56 38 24 51
Lenker - skular Her finn du lenker til lov, foreldreutval for gr.skulen, foreldresamarbeid og elevtalsutvikling.
Lenker - skular
Alarmtelefonen for barn og ungeInformasjon
OpplæringslovaInformasjon
Elevtal Informasjon (PDF, 24 kB)
Foreldresamarbeid i grunnskolen Informasjon (PDF, 5 MB)
Foreldreutval for grunnopplæringInformasjon
Ulykkesforsikring for elevarInformasjon
Skulerute 2018-2019Skulerute (PDF, 52 kB)
Skulerute 2018-2019Skulerute (PDF, 87 kB)
Kart
Blomvåg skule
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 12.09.2018
Fann du det du leita etter?