Økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga held til i 1. etasje i Rådhuset. 

Avdelinga har til oppgåve å vere kommunen sin ressurs innan økonomiske spørsmål, og gje trygg og god økonomistyring i alle ledd.

Snarvegar: Skattar og avgifter - Kommunale gebyr og brukarbetalingar (PDF, 319 kB)

Våre hovudoppgåver er:

* Rekneskapsføring og avslutning
* Budsjett og øknonomiplan
* Driftsrapportar og prognosar
* Oppfølging og rådgjeving til einingane innan økonomifeltet
* Internkontroll
* Fakturamottak og behandling
* Fakturering av kommunale avgifter og krav
* Berekning og innkrevjing av eigedomsskatt
* Finansforvaltning
* Løn, pensjon og sjukepengar

Øygarden har skatteoppkrevarfunksjon lokalisert i Fjell. Kontaktinformasjon finn du under.

Avtalegiro
Øygarden kommune tilbyr avtalegiro. Avtalen inngår du med banken din.    


Faktura til Øygardeen kommune
Fakturaadresse: Øygarden kommune, Faktura, Ternholmvegen 2, 5337 Rong

Bankkontonummer: 1503.23.43969

Kommunen sitt nr for betaling frå utlandet
Elektronisk IBAN-nummer: NO5515032378207         
Papirformatert IBAN-nummer: NO55 1503 2378 207 

Økonomiavdelinga Her finn du kontaktinformasjon for tilsette i øknonomiavdelinga
Økonomiavdelinga
NamnStillingE-postTelefon
Åse VikØkonomisjefE-post56385401 / 930 05178
Egil R. JohansenFagleiar økonomiE-post56385307
Anicena Pao GuevarraØkonomikonsulentE-post56385322
Norunn RongØkonomikonsulentE-post56385321
Linda R. JakobsenLønsansvarlegE-post56385324
Beate K. L. RongLønsmedarbeidarE-post56385325
Skatteoppkrevarkontoret Her finn du kontaktopplysningar for skatteoppkrevaren
Skatteoppkrevarkontoret
E-postTelefon / faksBesøksadressePostadesse
skatt@fjell.kommune.no55 09 63 40/ 55 09 63 41Skjenet 4, StraumePostboks 184, 5342 Straume
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 08.01.2016
Fann du det du leita etter?