Transporttenesta for funksjonshemma

Transporttenesta for funksjonshemma er eit tilbod til funksjonshemma som har vanskar med å nytte seg av kollektive transportmiddel. Størstedelen av transporten vert utført av ordinære drosjer. Transportkort skal berre nyttast til fritidsreiser.

Søknadsskjema - Eigeerklæring - Transporttensta for funksjonshemma TT-kort

 Legeerklæring - Transporttenesta for funskjonshemma TT-kort

Ta kontakt med servicetorget på tlf. nr 56 38 20 00 om du treng hjelp til utfylling av skjema, eller viss du lurer på korleis det går med søknaden din.

TT-kortet vert fylt på 1. juli og 1. januar.

Saldo og dei siste transaksjonane på TT-kortet kan du få opplyst ved å taste inn personnummeret ditt på denne nettsida

Du kan også ringe kontofonen, tlf.nr. 21 51 45 41.

Her kan du lese om Parkeringskort for funksjonshemma.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 05.01.2016
Fann du det du leita etter?

Servicetorget

E-post :