Pensjon

På nettsidene til NAV finn du informasjon om ulike pensjonsordningar.   

Din pensjon er ei netteneste som gjev deg tilgang til eigne data om alderspensjon i folketrygda. Her kan du planlegge din eigen pensjon. Pensjonskalkulatoren føretar ein førebels utrekning ut frå dagens regelverk.

Ta kontakt med NAV direkte viss du ikkje finn informasjonen du søkjer her.

 

Oversikt over ulike pensjonar
 

Alderspensjon
Avtalefesta pensjon (AFP) 
Barnepensjon
Forsørgingstillegg
Gjenlevandepensjon
Gravferdsstønad
Krigspensjon
Minstepensjon
Tenestepensjonar
Uførepensjon/uføretrygd
Samordning av pensjonar

NAV Øygarden - kontaktinformasjon Her finn du telefon, opningstider, adresse og e-post til NAV. Klikk på e-postlenka for å senda e-post.
NAV Øygarden - kontaktinformasjon
TelefonOpningstidBesøksadr.Postadr.E-post
55553333Måndag, onsdag, fredag:Rong senterPostboks 134E-post
Kl. 10.00 - 14.005331 Rong
Tysdag, torsdag - stengt
Publisert av Ingunn Teigen. Sist endra 05.01.2016
Fann du det du leita etter?