Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm er eit tilbod til personar med sjukdom / funksjonshemming som bur aleine og som ikkje er i stand til nytte telefon i akutte situasjonar.

Tryggleiksalarmen skal medverke til at tenestemottakar får rask hjelp når ein akutt situasjon oppstår. Målet er også å sikre at brukar av alarmen kjenner seg trygg i heimen.

Tenesta er organisert under Heimetenesta i Pleie - og omsorg. Det er ikkje ei lovpålagt oppgåve.

Søknad om tryggleiksalarm skal sendast på eige søknadsskjema til heimetenesta som vurderar søknadene fortløpande på inntaksmøta kvar veke.

Søknadsskjema - Tryggleiksalarm

 

Heimetenesta Her finn du kontaktinformasjon fagleiar, heimetenesta.
Heimetenesta
HeimetenestaTelefonE-post
Fagleiar: Brit Larsson56 38 23 00E-post
Fellesnummer56 38 23 00
Publisert av Ingunn Teigen. Sist endra 05.01.2016
Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)