Heimehjelp

Heimehjelpstenesta er ein del av Heimetenestene i Øygarden kommune. Tenesta skal sikra brukaren praktisk bistand og bidra til at pleie - og omsorgstrengande skal kunne bu heime så lenge som mogleg. Målgruppa er personar som har eit særleg hjelpebehov grunna sjukdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker.

Snarvegar: Tenestestandard (PDF, 131 kB) - Brukarbetaling

For å søkje om heimehjelp kan brukaren eller pårørande ta kontakt på telefon eller bruke søknadsskjema.

Søknadsskjema - Heimehjelp

 

Når søknaden er motteken, vert det avtala eit heimebesøk for vurdering av behov. På heimebesøket kjem sakshandsamar saman med fagleiar eller ein annan frå heimetenesta.

Heimetenesta Her finn du kontaktinformasjon fagleiar, heimetenesta.
Heimetenesta
HeimetenestaTelefonE-post
Fagleiar: Brit Larsson56 38 23 00E-post
Fellesnummer56 38 23 00
Publisert av Ingunn Teigen. Sist endra 05.01.2016
Fann du det du leita etter?

Marianne Våge Berland

Fagansvarleg heimetenesta
E-post :  
 

 

Artikkel (1)