Råd og rettleiing etter sosialtenestelova

NAV Øygarden skal gje opplysning, råd og rettleiing på ulike område som kan bidra til å løyse eller førebyggje sosiale problem. Kan Nav kontoret ikkje sjølv gje slik hjelp, skal dei så vidt mogeleg sørgje for at andre gjer det.

Logo, kvit bakgrunn - Klikk for stort bilete

Rettleiingsplikta til NAV Øygarden forutset i hovudsak at brukaren sjølv tek kontakt. 

Ynskjer du råd og rettleiing, kan du tinge time hjå ein rettleiar hjå Nav Øygarden. Dette tilbodet er gratis.

NAV Øygarden - kontaktinformasjon Her finn du telefon, opningstider, adresse og e-post til NAV. Klikk på e-postlenka for å senda e-post.
NAV Øygarden - kontaktinformasjon
TelefonOpningstidBesøksadr.Postadr.E-post
55553333Måndag, onsdag, fredag:Rong senterPostboks 134E-post
Kl. 10.00 - 14.005331 Rong
Tysdag, torsdag - stengt
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 05.01.2016
Fann du det du leita etter?

Vidar Sangolt

Einingsleiar NAV
E-post :  
 

 

Artikkel (1)
Eining (1)