Økonomiske ytingar

Gjennom livet vil ein kunne kome i situasjonar der ein treng økonomisk hjelp frå det offentlege. Det kan vere økonomiske ytingar frå kommunen, råd og rettleiing i vanskelege økonomiske tider, eller hjelp i form av bustønad til høge buutgifter

Logo, kvit bakgrunn - Klikk for stort bilete

Du finn meir informasjon på hovedsidene: 

Bustønad
Råd og rettleiing etter sosialtenestelova
Gjeldsrådgjeving
Økonomisk sosialhjelp

Om ulike trygdeytingar kan du lese meir på NAV sine sider

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 05.01.2016
Fann du det du leita etter?