Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til naudsynt livsopphald dersom du ikkje kan sørgje for dette gjennom arbeid eller andre inntektskjelder.

Søknad om sosialhjelp må vere skriftleg, og opplysningane i søknaden må vere dokumenterte. Søknadsskjema under skal nyttast.

Søknadsskjema - Økonomisk sosialhjelpRettleiing (PDF, 2 MB) til skjema. Skjema og rettleiing kan du og hente på Servicetorget og på Nav Øygarden.  

Dersom du treng hjelp til å fylle ut søknaden, kan du ta kontakt med oss på telefon eller ved personleg oppmøte.

NAV Øygarden - kontaktinformasjon Her finn du telefon, opningstider, adresse og e-post til NAV. Klikk på e-postlenka for å senda e-post.
NAV Øygarden - kontaktinformasjon
TelefonOpningstidBesøksadr.Postadr.E-post
55553333Måndag, onsdag, fredag:Rong senterPostboks 134E-post
Kl. 10.00 - 14.005331 Rong
Tysdag, torsdag - stengt
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 29.07.2016
Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)
Eining (1)