Mellombels husvære

Logo, kvit bakgrunn - Klikk for stort bilete

Kommunen skal finne mellombels husvære til deg som ikkje kan skaffe deg dette på eiga hand. Du har rett til denne tenesta dersom du på eiga hand har freista skaffe deg eit husvære utan å ha lukkast, og dersom ditt behov for bustad er mellombels.

Søknad

Du må ta kontakt med NAV Øygarden, viss du treng hjelp til å søkje om mellombels husvære.

Det vil vere naudsynt med samtale med ein sakshandsamar/rettleiar for kartlegging av situasjonen til søkjar.

NAV Øygarden har plikt til å handsame saka så snart som mogeleg. I saker som gjeld akutt, mellombels bustad vil det ofte vere naudsynt med sakshandsaming i løpet av dagen.

Søknad om leige av kommunal bustad

NAV Øygarden - kontaktinformasjon Her finn du telefon, opningstider, adresse og e-post til NAV. Klikk på e-postlenka for å senda e-post.
NAV Øygarden - kontaktinformasjon
TelefonOpningstidBesøksadr.Postadr.E-post
55553333Måndag, onsdag, fredag:Rong senterPostboks 134E-post
Kl. 10.00 - 14.005331 Rong
Tysdag, torsdag - stengt
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 05.01.2016
Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)
Eining (1)