Korttids - avlastningstilbod

Sjukeheim - kortids - og avlastningstilbod:

Korttidsplass

Når ein person som bur heime og med årsak i sjukdom eller funksjonssvikt, har behov for opphald i institusjon i ei avgrensa tid.

Avlastningsplass

For personar som til dagleg har omfattande hjelp og tilsyn frå familien der familien eller den som fører tilsynet treng ein friperiode for å greie å halde fram med hjelp og tilsyn.

Snarvegar: Brosjyra: Velkommen til korttidsavdelinga (PDF, 93 kB)- Brukarbetaling (PDF, 319 kB) - Informasjon om eigenbetaling (PDF, 172 kB)

Korttidsavdelinga på Tednebakkane omsorgssenter gjev tilbod om korttidsopphald for eldre som er i behov av fagleg oppfølgjing grunna helsetilstanden. Dette kan vera:

  • Opphald etter utskriving frå sjukehus der ein treng fagleg oppfølging i forlenging av sjukehusinnlegginga.
  • Rehabliteringsbehov og tilpassing av hjelpemidlar
  • Utgreiing av helsetilstand, funksjons - og hjelpebehov
  • Førerebygge sjukehusinnlegging
  • Legetilsyn og tilbod om fysioterapi

Målet med tenesta er å:

  • Førebyggja sjukdom/avgrensa fylgjene av sjukdom
  • Lindre lidingar
  • Skape tryggleik
  • Oppretthalda omsorgsevna hos familie/pårørande

Søknadsskjema - Alle helse og omsorgstenester

 

Brosjyre: Velkommen til korttidsavdelinga (PDF, 93 kB)

Tednebakkane omsorgssenter Her finn du kontaktinformasjon til Tednebakkane omsorgssenter.
Tednebakkane omsorgssenter
Hovudnummer 56 38 23 00 
Pleie og omsorgsleiarBritt-Jorunn Landro56 38 23 03 / 908 25200E-post
ResepsjonKari Fjeldstad56 38 23 94 / 23 00E-post
SakshandsamarSølvi S. Førde56 38 23 00 / 23 04E-post
Fagansvarleg demensMay Britt Ellingsen56 38 23 00E-post
Fagansvarleg somatiskIngeborg Tovås56 38 23 00E-post
Fagansvarleg heimetenestaBrit Larsson56 38 23 00E-post
Avd.leiar TernholmsenteretKristin Straume56 38 51 50E-post
Leiande ergoterapeutMargunn Dyrøy56 38 54 55 / 932 43 963E-post
Leiar kjøkkentenestaElsi Førde Blom56 38 23 93 / 56 38 23 92E-post
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 13.03.2018
Fann du det du leita etter?