Tednebakkane omsorgssenter

Sett frå søraust - Klikk for stort bilete

Tednebakkane omsorgssenter er hovudbase for pleie - og omsorgstenestene i Øygarden kommune. Det innheld administrasjon, base for heimebaserte tenester, sjukeheimstilbod, omsorgs - og eldrebustad samt dagtilbod.

Snarvegar: Avlastning og støtte - Buformer - Omsorgstenester - Pleie- og omsorgstenesta

Tednebakkane, inngangsparti - Klikk for stort bilete

Sjukeheimen har to bueiningar:

 

Somatisk avdelig:

Post 7-9. For sjuke og pleietrengande som er i behov av pleie og omsorgstenester ut over det som heimebaserte tenester kan gje. Avdelinga har 20 langtidsplassar fordelt på 3 avdelingar.

Demensavdeling:

Post 1-3. For demente som ikkje er i stand til å klare å bu i heimen lenger.
Avdelinga er inndelt i 3 små postar med 6-7 bebuarar på kvar post.

Bebuarane har tilgang til Sansehage der ein dyrkar tradisjonelle planter og frukt/grønsaker som er karakteristisk for Øygarden.

I tilleg har vi:

Korttids/avlastningsavdeling:

Post 6. Korttids/avlastningsavdelinga gjev tilbod om korttidsopphald for eldre som er i behov av fagleg oppfølgjing grunna helsetilstanden.

Sjå også:

- Dagavdeling
- Heimehjelp og praktisk bistand
- Heimesjukepleie
- Hukommelsesteamet
- Korttids - avlastningstilbod
- Kjøkkentenesta
- Omsorgsbustad
- Utleige av kantina
- Sjukeheim - Korttidsopphald
- Sjukeheim - Langtidsopphald 
- Gebyr og brukarbetalingar (PDF, 319 kB)
- Informasjon om eigenbetaling for opphald i institusjon (PDF, 172 kB)
- Ternholmsenteret
- Øyeblikkeleg hjelp til pasientar med kroniske lidingar

Søknadsskjema - Alle helse og omsorgstenester

Opningstider - Tednebakkane omsorgssenter Her finn du informasjon om opningstider og kontaktinformasjon til Tednebakkane omsorgssenter.
Opningstider - Tednebakkane omsorgssenter
DagOpningstidMerknadTelefon
Måndag - Fredag09.00 - 15.00Resepsjon 56 38 23 94
Måndag - Fredag Heile døgnet56 38 23 00
Tednebakkane omsorgssenter Her finn du kontaktinformasjon til Tednebakkane omsorgssenter.
Tednebakkane omsorgssenter
Hovudnummer 56 38 23 00 
Pleie og omsorgsleiarBritt-Jorunn Landro56 38 23 03 / 908 25200E-post
ResepsjonKari Fjeldstad56 38 23 94 / 23 00E-post
SakshandsamarSølvi S. Førde56 38 23 00 / 23 04E-post
Fagansvarleg demensMay Britt Ellingsen56 38 23 00E-post
Fagansvarleg somatiskIngeborg Tovås56 38 23 00E-post
Fagansvarleg heimetenestaBrit Larsson56 38 23 00E-post
Avd.leiar TernholmsenteretKristin Straume56 38 51 50E-post
Leiande ergoterapeutMargunn Dyrøy56 38 54 55 / 932 43 963E-post
Leiar kjøkkentenestaElsi Førde Blom56 38 23 93 / 56 38 23 92E-post
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 13.03.2018
Fann du det du leita etter?