Støttekontakt

Tenesta gjeld både barn og voksne. Støttekontakt skal bidra til at mottakaren får ei meiningsfull fritid. Tilbodet vert tilpassa den einskilde søkjaren sine interesser, ressursar og behov for fritidsaktivitet.
Du kan bli støttekontakt frå fylte 16 år.

Søknadsskjema - Alle helse og omsorgstenester

Skjemaet skal fyllast ut på PC, skrivast ut for så og sendast til:
Øygarden kommune, Rehabeliteringsavdelinga, Ternholmvegen 2, 5337 Rong

Søknaden vert vurdert etter Forvaltningslova samt Sosialtenestelova kap. 4

Spørsmål om søknad, kontakt Rehabiliteringskonsulenten eller Servicetorget, tlf. 56 38 20 00.

Rehabiliteringskonsulent - Kontaktinformasjon Her finn du kontaktinformasjon til rehab.konsulenten.
Rehabiliteringskonsulent - Kontaktinformasjon
NamnStillingTelefonE-post
Eva Bildøy KronheimRehab. konsulent56 38 23 05E-post
Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 13.03.2018
Fann du det du leita etter?